Jasa penyusunan RPP aqidah akhlak kurikulum 2013 untuk sekolah Madrasah tingkat Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta MA dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan), yang telah tersusun dalam format CD siap digunakan oleh para guru di sekolah Madrasah di seluruh Indonesia.

Aqidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang masuk dalam rumpun PAI (Pendidikan Agama Islam) selain 4 mata pelajaran lain yang diajarkan di sekolah Madrasah Kementerian Agama. Kurikulum yang digunakan dalam pelajaran akidah akhlak adalah kurikulum tahun 2013, sesuai dengan keputusan menteri Agama nomor 165 tahun 2014.

RPP mata pelajaran Aqidah Akhlak siap dipergunakan untuk semua jenjang sekolah madrasah disusun dalam format CD. Pemesanan Hubungi CS kami; 0812.8383.9485